Boende och bostäderRapport

Squatting, social movements, and mass media

Sociologisk Forskning, 28(3)

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt husockupationer kan betraktas som en social rörelse i det moderna samhället. Artikeln utgår från en kvalitativ studie som bygger på två dagstidningars skildring av ockupationen av Tullen i Göteborg 1990 samt på observationer och intervjuer med aktörer som varit involverade i skeendet. Teoretiskt utgår författaren från Meluccis definition av sociala rörelser och från Goffmans teatermetafor för att tolka sin empiri. Husockupationer beskrivs som en marginell företeelse i Sverige som främst stöds av syndikalistister, kommunistiska ungdomsgrupper och enstaka socialdemokratiska ungdomar. Ockupationen framställs som ett exempel på en modern social rörelse som först och främst utgör en kommunikativ handling där ockupanternas mål är att åstadkomma en dialog för att nå ett bestämt politiskt mål. Ockupanterna sägs då ha använt sig av media för väcka allmänhetens intresse för problemen med bostadsbrist, stärka sammanhållningen en grupp samt för att forma en personlig identitet hos individen.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället