Boende och bostäderRapport

Senior housing in Sweden - A question of class differences and collective aging: An interview study in rental apartments and housing cooperatives

Journal of Housing for the Elderly, 20(3)

Syftet med denna studie är att belysa upplevelsen av att bo i ett seniorboende ur de äldres perspektiv. De frågor som ställs är: Varför har man valt ett seniorboende? Vilka skillnader finns mellan att bo i hyresrätt och i bostadsrätt? Vilka fördelar och nackdelar upplever man med att bo i seniorboende? Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 32 hushåll fördelade på två hyreshus och två bostadsrättsföreningar.

Resultatet visar att de boende för det mesta valt seniorboende av andra skäl än att det är just denna specifika boendeform. Hyresgästerna har ofta arbetarbakgrund och gillar att umgås i kollektiva former i gemensamma utrymmen medan bostadsrättsinnehavarna tenderar att komma från medelklassen och föredrar umgänge på eget initiativ i det egna hemmet. Som en fördel med seniorboende upplevs möjligheten till aktiviteter och gemenskap och som nackdelar att man kan bli påtvingat umgänge samtidigt som den sociala kontrollen kan upplevas som alltför stor.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället