Boende och bostäderRapport

Prosperous ambivalence: housing cooperatives in Sweden

Denna rapport skrevs ursprungligen som ett kapitel i en bok om kooperativa boendeformer i Europa och har ambitionen att ge en helhetsbild av situationen i Sverige för icke-svenska läsare. Texten bygger på Bengtssons egen empiri från tidigare studier och andras forskning. Rapporten tecknar den historiska utvecklingen av bostadsrätten som boendeform och av kooperativ i allmänhet, även om fokus ligger på boende.

Beskrivningen av den historiska framväxten av boenden i kooperativ form är relativt omfattande. Därtill presenteras statistik om bostadsmarknadens uppdelning avseende upplåtelseformer över tid och vissa jämförelser mellan upplåtelseformerna. Det ges också information om bostadsrättsföreningarnas storlek, sociala och demokratiska struktur samt lagliga reglering.

Rapporten visar att kooperativ inom detaljhandel och jordbruks- och livsmedelsektorn inte har någon direkt påverkan på kooperativa boendeformer och att de historiska och organisatoriska kopplingarna mellan dem är mycket svaga. Texten behandlar konsumentkooperativrörelsen mer ingående, men även andra former som ömsesidiga försäkringsbolag, kooperativ inom drivmedelsbranschen, samt nyare former såsom föräldrakooperativ tas upp.

Avslutningsvis diskuteras dilemman som rör relationen mellan medlemmen och kooperativet, relationen mellan lokal och central nivå samt problem som är relaterade till potentiellt motsägelsefulla kooperativa mål.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället