Boende och bostäderRapport

Politik som intressekamp: parlamentariskt beslutsfattande och organiserade intressen i Sverige

Denna bok behandlar det svenska styrelseskicket från 1920-talet fram till slutet av 1980-talet. De tre första kapitlen ägnas åt att utarbeta teoretiska och metodiska verktyg för att kunna beskriva det svenska styrelseskicket. Därefter följer ett antal kapitel som ägnas i huvudsak åt empirisk analys. De inleds med en kondenserad version av modern svensk politisk historia. I de resterande empiriska kapitlen sammanförs olika politiska sektorer utifrån sina beröringspunkter avseende just variationer i styrningsstil. Bostadspolitiken beskrivs i kapitlet om ”den planhushållande statens politik”. Den avslutande delen av boken innehåller en sammanhållen analys av de beskrivna utvecklingslinjerna och sektorsvariationerna.

Hermansson skildrar ingående hur de politiska partierna påverkat utformningen av bostadspolitiken. Av naturliga skäl lyfts socialdemokraternas dominerande position fram. Det aktuella kapitlet redogör för framväxten och förändringarna av lagstiftningen kring framför allt hyresboende, men även de processer som lett fram till hög standard på boende för allmänheten samt byggandet av bostäder. Texten rekonstruerar och analyserar olika aktörers ställning och agerande i bostadspolitiska frågor samt konfliktmönster i bostadspolitiken under större delen av 1900-talet.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället