Boende och bostäderRapport

The politics of cooperative housing in Norway and Sweden 1960-1990 (1945-2013): The Swedish deregulation of 1968 and the Norwegian liberalization of the 1980s

Denna avhandling i historia jämför centrala aspekter i utvecklingen av politiken kring bostadsrätten i Norge och Sverige efter andra världskriget. Framför allt kretsar studien kring avregleringen av bostadsrättspriser 1968 i Sverige och motsvarande liberalisering på 1980-talet i Norge. Båda reformerna innebar att bostadsrätter kunde säljas till marknadsmässiga priser.

Empirin till denna studie kommer från arkivmaterial som organiseras utifrån fyra olika perspektiv: förändringar uppifrån (politiska eliter), förändringar nerifrån (bostadsrättsägare), förändringar inifrån (kooperativa organisationer) och förändringar utifrån (marknadsintressen).

En av de frågor som Sørvoll ställer sig är vilka orsaker och aktörer som stod bakom de nämnda bostadspolitiska förändringarna. En annan fråga som undersöks är varför avregleringen skedde relativt tidigt i Sverige, medan utvecklingen gick åt andra hållet i Norge där regeringen till och med funderade på att utvidga den statliga styrningen till ännu större delar av bostadsmarknaden. Avslutningsvis diskuterar författaren om huruvida avskaffandet av prisregleringen på den svenska och norska bostadsrättsmarknaden var oundvikliga på lång sikt.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället