Boende och bostäderRapport

Organizing homeless people: Exploring the emergence of a user organization in Denmark

Critical Social Policy, 28

Syftet med denna studie är att identifiera de faktorer som möjliggjort uppkomsten och utvecklingen av den danska intresseorganisationen av och för hemlösa, SAND (Samenslutningen af Nærudvalg i Danmark). Det rör sig om en kvalitativ fallstudie som baserar sig på intervjuer med aktivister samt observationer under tre års tid.

Författaren diskuterar både ideologiska och strukturella villkor och förändringar och pekar framför allt ut följande faktorer och processer:

  • Ett nytt intresse för brukarmedverkan inom den sociala sektorn under 1980- och 1990-talet i samband med att ett starkare fokus riktades mot problemen med hemlöshet.
  • Den danska välfärdsstatens institutionella struktur som ger goda förutsättningar för uppkomsten av nya intresseorganisationer.
  • Inflytelserika allierade såsom progressiva socialarbetare och ledare för hemlöshetsinstitutioner inspirerade och stöttade uppkomsten av organisationen.
  • En positiv möjlighetsstruktur som kunde nyttjas av driftiga personer bland de hemlösa för att skapa denna specifika organisation.

Studien bär prägeln av aktionsforskning i bemärkelsen att författaren ser den som en uppmaning för aktivister och professionella socialarbetare att förbättra hemlösa personers möjligheter att göra sin röst hörd på strukturell, nationell nivå.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället