Boende och bostäderRapport

Migration and homelessness: The social networks of homeless Poles in Oslo

Journal of Ethnic & Migration Studies, 39(7)

Denna artikel bygger på resultat från en kvalitativ fältstudie av bostadslösa polacker i Oslo. Cirka 40 individer har studerats under ett halvt år. Fokus för studien ligger på deras livsvillkor i allmänhet och deras sociala nätverk i synnerhet, främst i relation till tillgång till boende. Nätverken synliggörs genom migranternas strategier för daglig överlevnad och deras sätt att få information om arbete och nattlogi.

Studien visar att en relativt liten grupp människor formar ett ganska tätt nätverk som består av både dem som tillhör en mer klassisk kategori av uteliggare och av dem som ibland är integrerade i arbetsmarknaden och ibland saknar arbete och då rör sig närmare de mer utslagna hemlösas kretsar. Enbart några få individer har kontakt med andra nätverk och med personer som är socialt olika dem själva.

Dessa olika nätverk kan ibland även ge tillgång till tak över huvudet, men även ingångar i den informella ekonomin. Ofta kännetecknades dessa relationer av både ömsesidig hjälp och mer kravlösa vänskaper. Artikeln innehåller även en typologi där kategorierna bestäms av hur respektive grupps sociala nätverk ser ut.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället