Boende och bostäderRapport

How divergent housing institutions evolve: A comparison of Swedish tenant co‐operatives and Finnish shareholders' housing companies

Housing, Theory & Society, 22(4)

I denna artikel ställs frågan hur det kommer sig att bostadsrätter är en så etablerad upplåtelseform i Sverige medan det i Finland inte finns någon motsvarighet till kooperativt boende trots att länderna liknar varandra avseende välfärdspolitik och institutionella förutsättningar. Frågan besvaras genom att jämföra den historiska framväxten av bostadsrätten som boendeform i Sverige med utvecklingen i Finland.

I Sverige finns en betydande andel bostadsrätter till skillnad från många andra länder där kooperativa boendeformer på sin höjd uppgår till några procent av alla hushåll. Inte heller i Finland finns det något mer utbrett kooperativt boende. Ett undantag är dock asunto‐osakeyhtiö, en upplåtelseform som närmast kan beskrivas som ett bostadsaktiebolag eller bostadsandelsbolag.

Båda den svenska och den finska formen för kooperativt boende utvecklades som en följd av bostadsbristen i samband med världskrigen, men i övrigt har den historiska utvecklingen i de två länderna inte mycket gemensamt. I Sverige uppstod bostadsrättsformen ur en social rörelse som i sin tur gick hand i hand med den socialdemokratiska folkrörelsetraditionen och som fick stöd från regeringen och lokala myndigheter. Däremot har det inte funnits någon sådan historisk koppling i Finland, utan där blev bostadsaktiebolagen snart föremål för spekulationer. I samband med avregleringen i Sverige har boendeformerna närmat sig varandra så till den grad att både svenska bostadsrätter och finska bostadsaktiebolag idag kan beskrivas som ett sätt att äga sitt boende, där sociala aspekter är relativt underordnade.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället