Boende och bostäderRapport

Frivilliga organisationers insatser för hemlösa

Denna studie är ett delprojekt i Socialstyrelsens kartläggning över bostadslöshet i vilken det även ingår att utvärdera metoder för att motverka hemlöshet. Syftet är att kartlägga vilka frivilligorganisationer som gör insatser för hemlösa i Sverige och vad insatserna består i samt att beskriva kontakter och relationer mellan socialtjänst och frivilligorganisationer ur de ideella aktörernas perspektiv.

Rapporten tar sin utgångspunkt i fallstudier som baserar sig på intervjuer med anställda hos frivilligorganisationerna i Sveriges tre storstäder och i ytterligare två större kommuner. Analysen tar sin teoretiska utgångspunkt i Blennbergers begrepp om avsedd rollfördelning: avantgarde, komplement, alternativ och ersättning samt i Kuhnle och Selles fyrfältsmodell som utgår från dikotomierna närhet/avstånd och beroende/oberoende. Relationerna beskrivs även i termer av frivilligorganisationernas funktioner för hemlösa respektive deras funktioner för samhället.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället