Boende och bostäderRapport

Fackliga marknadsval. Byggnadsarbetareförbundets agerande på bostadsbyggnadsmarknaden åren kring 1970

Denna licentiatuppsats i ekonomisk historia försöker rekonstruera Byggnadsarbetareförbundets agerande på bostadsbyggnadsmarknaden med speciell inriktning på några år kring 1970. Uppsatsen bygger på dokumentstudier av fackföreningens tryckta material, deras arkivmaterial, äldre statliga offentliga utredningar samt material såsom statliga utredningar, riksdagsprotokoll och branschtidskrifter.

Fokus i den huvudsakligen beskrivande analysen ligger på Byggnadsarbetareförbundets politiska krav på statsmakterna kring förändringar av mark-, kredit-, bostads- samt näringspolitiken. Studien beskriver därför det institutionella ramverk som aktörerna på bostadsbyggnadsmarknaden då behövde förhålla sig till. Vidare redogörs för uppkomsten av den fackliga företagsgruppen och hur Riksbyggen-BPA anpassade sig till det etablerade institutionella ramverket. Studien skildrar också de konflikter som utspelades på olika nivåer i systemet.

Den övergripande slutsaten är att Riksbyggen och BPA anpassade sig exceptionellt väl till de institutionella förhållandena på bostadsbyggnadsmarknaden med en långtgående politisk styrning. Men det konstateras också att Byggnadsarbetareförbundets egna försök att implementera sin politik som byggde på en önskan om ytterligare statlig styrning inte kunde kompensera senare förändringar av bostadsmarknaden med en betydlig minskning av behovet av nyproducerade flerfamiljshuslägenheter.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället