Boende och bostäderRapport

Enabling housing cooperatives: Policy lessons from Sweden, India and the United States

International Journal of Urban and Regional Research, 34(2)

Denna artikel är en komparativ analys av den historiska utvecklingen av kooperativa boendeformer i Sverige, Indien och USA. Gemensamt för de tre länderna är att kooperativ uppstod efter första världskriget, men medan denna boendeform växte snabbt i Sverige och Indien avstannade utvecklingen i USA. Artikeln inleds med en beskrivning av framväxten av boendekooperativ i de tre länderna. Skillnaderna i den historiska utvecklingen förklaras med de institutionella förutsättningarna i respektive land och författaren har en nyinstitutionell utgångspunkt och tillämpar i synnerhet Evans begreppsapparat. Statens politiska ekonomi bestämmer då i hög grad möjligheten att skapa kooperativa boenden och deras varaktighet. Ganapati talar om balansen mellan statens styrning och civilsamhälleliga aktörers frihet i termer av inbäddad autonomi, överinbäddning och urbäddning. Att antalet bostäder i bostadsrättsform vuxit konstant i Sverige förklaras i termer av inbäddad autonomi, det vill säga att staten på olika sätt uppmuntrar bildandet av bostadsrättsföreningar utan att styra dem för mycket. Sverige är i detta avseende unikt i kontrast mot Indien där det skett en överinbäddning, som kännetecknas av mycket nära kopplingar till staten till pris av förlusten av kooperativens självständighet, och mot USA där det istället skett en urbäddning, som kännetecknas av få eller inga kopplingar till staten, men en hög grad av självständighet.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället