Boende och bostäderRapport

Egalitarianism and community in Danish housing cooperatives: Proper forms of sharing and being together

Social Analysis, 55(2)

Denna explorativa studie undersöker det danska gemenskapsbegreppet (fællesskab). Empirin kommer från etnografiska fältstudier som genomförts under drygt ett år i ett antal bostadsrättsföreningar i Danmark. Begreppet omfattar olika typer av tillhörighet och idéer om en form av önskvärd sammanhållning i det danska samhället som kan gälla allt från grannrelationer till samhällsdeltagande i stort. Analysen byggs in i en historisk kontext av den kooperativa rörelsen i Danmark. Artikeln hävdar att det sätt som människor lever på, tillsammans som medlemmar i bostadsrättsföreningar, i en miljö av egalitär samhörighet, kan ses som ett kulturellt ideal för hela det moderna danska samhället.

När gemenskapsbegreppet bryts ner till idealföreställningar och praktiker av gemenskap i bostadsrättsföreningar ser man hur människor försöker göra kopplingar mellan det de upplever hända nära sig till hur de ser på samhället i stort så till den grad att förändringar i samhället i stort sägs avspegla sig i de lokala mötesplatserna. Många intervjupersoner upplever den pågående kommersialiseringen av bostadskooperativen som problematiska där somliga tror att den autentiska gemenskapen fortfarande kan praktiseras i den lilla enklav som vissa bostadsrättsföreningar utgör, medan andra tror att detta ideal hotas i grunden av ekonomiska ojämlikheter.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället