Boende och bostäderRapport

Demokrati, boinflytande och socialt kapital - de lokala hyresgästföreningarnas tre roller

Denna studie är en lägesrapport inom ett stort projekt om lokala hyresgästföreningar med syfte att ge förbättrad kunskap om de cirka 3 500 lokala hyresgästföreningar som fanns i Sverige 1997. Den presenterar det insamlade materialet på ett deskriptivt sätt samtidigt som författarna hänvisar till slutrapporten. I detta stadium av arbetet beskrivs de lokala hyresgästföreningarnas uppgifter som

  • Att fungera som demokratisk grundorganisation inom hyresgäströrelsen.
  • Att vara företrädare för de boende i ett område gentemot fastighetsägaren.
  • Att organisera fritidsverksamhet i bostadsområdet.
Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället