Boende och bostäderRapport

Deconstructing coincidence: How middle-class households use various forms of capital to find a home

Housing, Theory & Society, 29(3)

Denna kvalitativa studie försöker förklara hur det som ofta framstår som slump när man skaffar sig ett nytt boende i själva verket har att göra med människors socioekonomiska position och de osynliga tillgångar den för med sig. I samband med en fältstudie intervjuas 75 unga personer ur medelklassen i Köpenhamn och Amsterdam. I Danmark är det anskaffandet av bostadsrätter som studeras medan det i Holland vanligen handlar om subventionerade hyresrätter och äganderätter. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i Bourdieus teori om olika typer av ”kapital”.

På hyresmarknaden visar sig en del personer försöka ”lura” systemet, genom att använda den kunskap de har om bostadsmarknaden. Det kan handla om hur systemet fungerar i stort och vilka regler som gäller, hur det praktiskt fungerar och vilka områden som är relativt lätta att få en hyresrätt i men som kan förväntas öka i popularitet framöver. Liknande strategier används när det gäller boenden med ekonomiska insatser: även här är det viktigt att känna till rätt områden. Vidare visar det sig att det i de danska bostadsrättsföreningar är lättare att komma in om man tillhör samma sociala kategori som de övriga boende. Anledningen är dels att nya medlemmar röstas in, dels att man då lättare kan sälja till personer med samma ekonomiska bakgrund.

Studien visar att ekonomiskt kapital givetvis är viktigt, men i situationer med stark formell reglering kan även socialt kapital och vissa former av kulturellt kapital vara av stor betydelse. Adekvata sociala beteenden av både strategiska och taktiska slag kan krävas för att få tillgång till den bostad man önskar.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället