Boende och bostäderRapport

Är bostadskorporatism möjlig? Om hyresgästerna och bostadspolitiken i Sverige

Uppsats presenterad vid NOPSA, XIII Nordiske Statskundskabskongres, Aalborg

Detta konferenspapper diskuterar korporatismbegreppet, särskilt i relation till bostadspolitiken i Sverige. Som bakgrund till denna teoretiska diskussion ges inledningsvis en kortare översikt av hur samspelet mellan den svenska hyresgäströrelsen och den statliga bostadspolitiken utvecklats under 1900-talet. Denna beskrivning är tänkt att, på annat ställe, bli föremål för tolkning med hjälp av den korporatismdefinition som problematiseras i denna uppsats.

Författaren argumenterar för en minimaldefinition av korporatism som inkluderar både maktförhållanden och representationsformer och som ska kunna fungera som ett teoretiskt verktyg för att analysera vissa marknadsförhållanden som korporatistiska arrangemang.

Boende och bostäder
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället